Hacıbeyzade Ahmed Muhtar

Hacıbeyzade Ahmed Muhtar

Yayın Evimizden Çıkan Kitapları

1871’de İstanbul’da doğdu. Miralay Hacı Osman Bey’in oğludur. Umur-ı Hukukiye-i Muhtelita Kalemi’nde memur ve Evkaf Nezareti’nde kütüphaneler müfettişi olarak çalıştı. Osmanlı’nın son döneminin meşhur Bektaşi babalarındandır. Bir dönem Fransa’da yaşadı ve orada Feryad adında bir dergi çıkarttı. Yemek kültürüne çok yönlü olarak ve ciddiyetle eğilen ilk Osmanlı aydınlarındandır. Çok çeşitli konularda eserler verdi; Şair Hanımlarımız, Osmanlı Memleketleri, Aşevi, Osmanlıca Bilenlere Dört Günde Ermenice Okumanın Usulü, Kabir Azabı bunlardan bazılarıdır. Bunların dışında Salık Veren adlı bir yıllık ve Muhibban ve Öz Türk adlarında iki dergi çıkarttı. 1955’te İstanbul’da öldü.