Aşevi

Aşevi
 • Yazar

  Hacıbeyzade Ahmed Muhtar

 • Latin Harflerine Aktaran

  Nur Özmel Akın

 • Genel Yayın Yönetmeni

  Güzin Yalın

 • Dizi Editörü

  Abdullah Uğur

 • Yayına Hazırlayan

  Nihan Özyıldırım

 • Kapak Tasarım

  Ömer Ülkenciler

 • ISBN

  978-605-64248-3-0

 • Sayfa Sayısı

  164

 • Yayın Tarihi

 • Fiyat

  27.00 TL

Aşevi, bir zamanlar nükteleri, hazırcevaplığı ile bütün İstanbul’un tanıdığı bir yemek tutkununun, aşçı yetiştirilmesinden sofra düzenine, günlük besin ihtiyacından sindirim sistemine, sağlığın korunmasından çorba ve et suyu tariflerine uzanan, kendi çağı için sıra dışı bir yemek kültürü kitabı ve bu türün ilk örneklerinden biri.

Bektaşi, mason, münevver gibi birçok sıfat taşıyan Hacıbeyzade Ahmed Muhtar Bey, Osmanlıların nevi şahsına münhasır dedikleri türden bir şahsiyet. Osmanlı dünyasında yemek kültürüne gerçek anlamda kafa yormuş ilk kalem erbaplarından biri. Hem Doğu’dan hem Batı’dan beslenen bir geç Osmanlı erken Cumhuriyet aydını.

Hacıbeyzade, saray ve konak mutfaklarının dağılmaya başlamasıyla geleneksel mutfak kültürümüzün yok olmaya yüz tuttuğunu ilk fark eden isimlerden biridir; zerdesiz düğünleri gördükçe üzülür, Müslümanlardan garson yetişmemesine hayıflanır, imaretlerle aşevlerinin kapanmasına esef eder. Aşçılığın “güzel sanatların üzerinde bir yüksek ilim” olduğuna inanır ve “bir ırkın milli hayatında ve geleneklerinde konuştuğu dil ne kadar önemliyse yemekleri de maddi hayatında aynı derecede önemlidir” diye düşünür. İşte Aşevi, bu kaygılarla bu düşüncelerin ortaya çıkardığı bir kitaptır.

Kitaptan alıntı

İyi yaşamak bir takım kurallara uymakla mümkündür. Bu kuralların bir kısmı hıfzısıhha yani sağlığı koruma, bir kısmı iktisat ilmi ve tasarruf, diğer bir kısmı da ahlak ve görgü kuralları şeklindedir. Aşevi bu ilimlerin hiçbirinden bağımsız olarak bahsetmeyecek fakat hepsine uğramadan da geçmeyecektir. Bu kitap kâinatın ve âlemlerin yaratıcısı olan Allah’ın emrini “Nasihat” adıyla izah edecek, dolayısıyla Rahle Önünde ismiyle insan için en basit olarak bilinmesi gereken hazım ve nefes alma gibi vücudumuzun teşkilat vazifelerini kapsamlı ve uygulamalı biçimde yazacaktır. Bir insana bir günde ne kadar azot ve karbon gerektiğini bildirmek için tabiplerin bu konudaki görüşleri verilecek, sonra her bir gıdanın azotu ve içerdiği diğer maddelerle gösterilecektir. Daha sonra, bir kişinin bilimsel olarak hangi sebze ve etten ne kadar alması gerektiği izah edilerek o gıdanın hangi hastalıklara yararlı veya zararlı oldukları anlatılacaktır. İbrahim Temo biraderimizin Devam-ı Hayat, Muhittin Bey’in Rehber-i Mekulat yani Gıda Rehberi, Abdülkerim Efendi’nin “Ağdiye” yani gıdalar adlı eserlerinden alıntılarımız olacaktır. Yazdıklarımızı gözden geçirerek ilaveler buyuracağına dair Doktor Musa Kazım Bey’den söz aldık. Bunu da okuyucularımıza şimdiden müjdeleriz. Çünkü ne yediğini bilmeyenler, ne söylediğinin bilmeyenlerden daha çok nasihate muhtaçtırlar.

İşte, mahiyeti ve kuvveti öğrenilen gıdaların her birinden kaç türlü yemek olabileceğini ve yemeklerin nasıl pişeceğini “Ocak Karşısında” bölümünde göstereceğiz. “Sofra Başında” kısmında da çilingir sofrasından en büyük sofralara kadar yemek yedirmenin yollarını göstereceğiz.